Refleksion

 

af case om magtdemonstration 

 

Hør først de involverede personers tanker og motiver.

 

   • Hvad synes I der går galt her? 

    

   • Hvilke konsekvenser har samarbejdsformen for virksomheden, gruppen og den enkelte?

    

   • Hvad kan de enkelte personer gøre anderledes?

    

   • Hvordan kan man undgå at havne i sådan en situation?