Hvad er mobning?

 

Mobning kan defineres som: ”En situation hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en anden person for handlinger, som denne opfatter som sårende eller nedværdigende. Godsindede drillerier mellem venner eller enkeltstående konflikter mellem ligeværdige parter er ikke mobning. Handlinger bliver først mobning, når personen, de rettes imod, ikke magter at forsvare sig mod dem.” [Eva Gemzøe Mikkelsen, arbejdspsykolog, ph.d. (2001)].

 

Generelt dårligt arbejdsmiljø samt destruktiv og dårlig ledelse kan være en medvirkende faktor til, at mobning kan forekomme og få lov til at eksistere på en arbejdsplads. Det er dog nødvendigt at skelne mellem upopulære ledelsesmæssige beslutninger og reel mobning, således at situationsbestemte og upopulære ledelsesbeslutning i sig selv ikke bliver betragtet som mobning.

 

På samme måde som enkeltstående ubehagelige episoder medarbejdere imellem ikke betragtes som mobning.

 

Mobning kan desuden opdeles i to overordnede typer: Konfliktmobning og rovmobning.