Forebyggelse

Når I oplever, at samarbejdet fungerer for alle, og I formår at håndtere konflikter konstruktivt er I godt på vej i forhold til at undgå mobning.

   

  • Sørg for god introduktion af nye medarbejdere – både fagligt og socialt
  • Vær særlig opmærksom ved etablering af nye teams eller grupper
  • Giv hinanden positiv feedback og anerkendelse
  • Lær hinandens stærke sider at kende – og brug dem!
  • Løft i flok- og arbejd med gensidig tillid
  • Vær en god rollemodel
  • Husk det er menneskeligt at fejle – det gælder også dine kolleger
  • Anvend tilgængelige værktøjer (personalepolitik, trviselsundersøgelser, APV)
  • Håndter konflikter respektfuldt og professionelt