Skaden er sket

Når mobningen er åbenbar, er det vigtigt at få sat ord på den, ændre handlemønstre, og få mobningen stoppet.

 

  • Sørg for hjælp til den mobberamte, evt. professionel hjælp
  • Tydeliggør alvoren for mobbere og tilskuer
  • Tag kontakt til de faglige organisationer
  • Drøft hvordan I undgår at komme i samme situation